Úvod

Pohled na řeku Ostravici a starohamerský kostel z počátku 20. stol.
Pohled na řeku Ostravici a starohamerský kostel z počátku 20. stol.
Hostinec Duda na jediném náměstí Starých Hamer, dnes zaniklém
Hostinec Duda na jediném náměstí Starých Hamer, dnes zaniklém
Bílý Kříž na počátku 20. stol.
Bílý Kříž na počátku 20. stol.
Nejstarší škola na Starých Hamrech - Gruni vybudovaná v pol. 19. stol.
Nejstarší škola na Starých Hamrech - Gruni vybudovaná v pol. 19. stol.

       Obec Staré Hamry ležící v srdci Beskyd je rodištěm předků mého otce i mou srdeční záležitostí a doufám, že i mých synů.

K její historii jsem se dostal přes práci na svém rodokmenu, která mne natolik zaujala, že jsem začal pátrat i po historii celé obce Staré Hamry a jejího historického rámce - Frýdeckého panství resp. Velkostatku Frýdek.

Téměř všechny dostupné historické dokumenty k této problematice jsou dnes již díky vynikající práci Zemského archivu v Opavě (dále ZAO) na jeho webových stránkách, ale samozřejmě jsou to většinou jen rukopisy, mnohdy pro laiky velmi těžko čitelné. Proto jsem jejich základní část přepsal do počítačové podoby a poněvadž chci, aby tuto obtížnou činnost nemusel znovu vykonávat jiní zájemci o tuto historii, tak opsané dokumenty zveřejňuji na těchto stránkách.

Rukopisných dokumentů je velké množství a jejich přepsání vyžaduje mnoho času. Proto autor přepisuje jen jejich nejdůležitější části, aby si případný čtenář pak rychle našel odkazy na originály dokumentů na příslušných stránkách ZAO.

I když je tento web nadepsán "Historie Starých Hamer" se velké míře zabývá i historií celého Frýdeckého panství . Opsány jsou téměř všechny urbáře a katastry tohoto panství a rovněž gruntovní knihy nejen Starých Hamer, ale i Nové Vsi a Malenovic, Morávky a z části i dalších obcí panství.

Čtenáře tohoto webu upozorňuji, že se jedná o živé stránky, které průběžně doplňuji a rovněž aktualizuji jednotlivé dokumenty, na které se web odvolává. Proto doporučuji příslušné dokumenty si občas znovu načíst. O nejdůležitějších aktualizacích informuji na stránce "Aktuality" tohoto webu.

Většinu dokumentů zde zveřejňuji ve formátu "pdf", pro jejich zobrazení musíte mít nainstalovaný program Acrobat Reader. Pokud by měl nějaký čtenář zájem, můžu mu po dohodě poskytnout originál opisu ve formátu MS WORD nebo EXCEL.

Velmi bych uvítal připomínky z řad případných čtenářů, zejména zaslání zajímavých dokumentů a fotografií z historie Starých Hamer a Frýdecka. Původně zde uváděný záměr zveřejnění mých studií v knize o "Historie usedlostí obce Staré Hamry" asi bohužel s finančních a časových důvodů neuskutečním. Proto jsem je zveřejnil na tomto web na podstránce "Historie usedlostí obce Staré Hamry" .         

© 2017 Jaroslav Dvořák. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky