Pohled na řeku Ostravici a starohamerský kostel z počátku 20. stol.
Pohled na řeku Ostravici a starohamerský kostel z počátku 20. stol.
Hostinec Duda na jediném náměstí Starých Hamer, dnes zaniklém
Hostinec Duda na jediném náměstí Starých Hamer, dnes zaniklém
Bílý Kříž na počátku 20. stol.
Bílý Kříž na počátku 20. stol.
Nejstarší škola na Starých Hamrech - Gruni vybudovaná v pol. 19. stol.
Nejstarší škola na Starých Hamrech - Gruni vybudovaná v pol. 19. stol.

          Obec Staré Hamry ležící v srdci Beskyd je rodištěm předků mého otce i mou srdeční záležitostí a doufám, že i mých synů.

          K její historii jsem se dostal přes práci na svém rodokmenu, která mne natolik zaujala, že jsem začal pátrat i po historii celé obce Staré Hamry a jejího historického rámce - frýdeckého panství resp. velkostatku Frýdek.

          Téměř všechny dostupné historické dokumenty k této problematice jsou dnes již díky vynikající práci Zemské archivu v Opavě (ZAO) na jeho webových stránkách, ale samozřejmě jsou to většinou jen rukopisy, mnohdy pro laiky velmi těžko čitelné. Proto jsem jejich základní část přepsal do počítačové podoby a poněvadž chci, aby tuto obtížnou činnost nemusel znovu vykonávat jiní zájemci o tuto historii, tak tyto opsané dokumenty zveřejňuji na těchto stránkách.

          Rukopisných dokumentů je mnoho a mnohdy jsou obtížně čitelné a jejich přepsání vyžaduje mnoho času.  Proto autor autor přepisuje jen jejich nejdůležitějí části, aby si případný čtenář pak rychle našel odkazy na originály dokumentů na příslušných stránkách ZAO.

          Čtenáře tohoto webu upozorňuji, že se jedná o živé stránky, které průběžně dopňuji a rovněž doplňuji jednotlivé dokumenty, na které se web odvolává. Proto doporučuji  příslušné dokumenty občas znovu načíst.

          Velmi bych uvítal připomínky z řad případných čtenářů, zejména zaslání zajímavých dokumentů a fotografií z historie Starých Hamer a Frýdecka. Připravuji totiž vydání knih o historii usedlostí obce Staré Hamry. Termín vydání závisí na tom zda a kdy se mi podaří zajistit sponzora.          

          Stejné dokumenty jsou rovněž dostupné na odkazu: https://drive.google.com/drive/folders/0B9u8KCm_KhccNGl6bHZRbm5sOGM