Matriky

         Tato stránka obsahuje odkazy na opisy starších matrik z farních úřadů Dobrá a Borová. Prozatím jsou tyto opisy v počátcích, s ohledem na rozsah matrik bude přepisování matrik trvat několik let. Přednostně budu opisovat matriky oddaných s ohledem na jejich menší rozsah a větší vypovídací schopnost.

Matrika oddaných Dobrá 1784-1890 FrV7  - fond Sbírka matrik, NAD 165, inv. č. 2841, sign. Fr V 7, pro obce Dobrá, Baška, Hamrovice, Janovice, Krásná, Malenovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Nová Ves, Podbahní, lat. Nová Villa, Raškovice, Skalice, Staré Hamry, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Pražmo, časový rozsah 1734 - 1783, 211 snímků.

         Opis je jen v počátcích, snad bude dokončen do konce r. 2018.

Matrika oddaných Borová 1784-1890 FrII2 - fond Sbírka matrik, NAD 165, inv. č. 2819, sign. Fr II 2, pro obce Malenovice, Nová Ves a Staré Hamry, časový rozsah 1784 - 1890, počet snímků 170.

          Opis obsahuje úplný přepis indexu matriky, vlastní zápisy jsou přepsány v menším rozsahu.