Mapy

         Na této stránce jsou odkazy  na soubory map, kde autor originální mapy stáhl z různých zdrojů a pro lepší orientaci je různým způsobem doplnil. Poněvadž se jedná o soubory většího rozsahu doporučuje je autor nejdříve stáhnout a teprve pak soubory typu "kmz" otevřít pod programem Google Earth, pro soubory typu "jpg" resp. "png" dostačuje jakýkoliv prohlížeč fotografií. 

          Program Google Earth není standardním vybavením počítačů a je proto nutné jej nejdřív nainstalovat. (stačí do prohlížeče zadat např. "Instalace Google Earth" a pokračovat dle pokynů). Pro pohodlnější obsluhu doporučuje autor propojit tento programem se příponou "kmz".

Místa z opisu urbáře fýdeckého panství z roku 1664. 

          Odkaz umožňuje zobrazit lokalizaci míst citovaných v kapitole "Přehled lokalit v urbáři" uvedeného urbáře.  Mnoho z těchto míst se dnes na mapách nevyskytuje a autor zde se snažil odhadnout. kde by se mohlo vyskytovat. Odkazy jsou prozatím provedeny jen pro kapitolu "Hory" urbáře. Odkaz je určen pro spuštění.

Překryvná mapa skic  obce Staré Hamry z roku 1836 - Zdroj: Archivní mapy, ČUZK, Stabilní katastr z roku 1836, web https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html.

          Jsou to mapy skic jednotlivých částí této obce v rozsahu katastru Staré Hamry 1, stažené z webu ČZUK a připojené na příslušné souřadnice v programu Google Earth.  Soubor je typu "kmz" je proto nezbytná instalace programu Google Earth. 

         Tyto mapy pak umožňují lokalizovat na dnešních mapách usedlosti a jiná místa z roku 1836, zejména to může být zajímavé pro usedlosti již zaniklé. Také umožňuje přímo zjistit souřadnice těchto lokalit.

Překryvná mapa obce Staré Hamry z map MEN  - Zdroj: Archivní mapy, ČUZK, klad MEN Morava a Slezsko pro léta 1960 -1980 , web https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html.

         Jsou to mapy jednotlivých částí této obce v rozsahu katastru Staré Hamry 1, stažené z webu ČZUK a připojené na příslušné souřadnice v programu Google Earth. Soubor je typu "kmz" je proto nezbytná instalace programu Google Earth.

          Je to stejná mapa jako je uvedena v následujícím odkaze, ale prezentovaná jiným způsobem. Umožňuje lépe určit, kde se příslušná usedlost nachází na dnešních mapách vč. odečtení jejích souřadnic. Jak je uvedeno výše může to být zejména u usedlosti zaniklých, zejména zatopených přehradou Šance.

Mapa evidence nemovitostí (MEN) - Zdroj: Archivní mapy, ČUZK, klad MEN Morava a Slezsko pro léta 1960 -1980, web https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html.

          Složená mapa z dílčích map evidence nemovitostí pro katastr Staré Hamry 1, doplněná o čísla popisná (katastrální k. č.) platná v letech 1805 - 1973 a nová popisná (č. p.) resp. čísla evidenční (č. e.), platná po roce 1973.