Mapy

         Na této stránce jsou odkazy  na soubory map, kde autor originální mapy stáhl z různých zdrojů a pro lepší orientaci je různým způsobem doplnil. Poněvadž se jedná o soubory většího rozsahu doporučuje je autor nejdříve stáhnout a teprve pak soubory typu "kmz" otevřít pod programem Google Earth, pro soubory typu "jpg" resp. "png" dostačuje jakýkoliv prohlížeč fotografií. 

          Program Google Earth není standardním vybavením počítačů a je proto nutné jej nejdřív nainstalovat. (stačí do prohlížeče zadat např. "Instalace Google Earth" a pokračovat dle pokynů). Pro pohodlnější obsluhu doporučuje autor propojit tento programem se příponou "kmz".

Místa z opisu urbáře Fýdeckého panství z roku 1664. 

          Odkaz umožňuje zobrazit lokalizaci míst citovaných v dokumentu "Rejstřík lokalit na Frýdeckém panství v r. 1664" (uvedeném na stránce "Katastry a urbáře Frýdecka"), zmíněných v urbáři z r. 1664.  Mnoho z těchto míst se dnes na mapách nevyskytuje a autor se zde snažil odhadnout, kde by se mohlo vyskytovat. Odkazy jsou prozatím provedeny jen pro kapitolu "Hory" urbáře. Odkaz je určen pro spuštění.

Staré mapy obcí Bílá, Ostravice a Staré Hamry

          Soubor obsahuje tabulky s odkazy na jednotlivé části map otisků Stabilního katastru z roku 1836, na mapy Katastrální mapy evidenční Moravy a Slezska pro roky 1826-1956 a Map evidence nemovitostí pro roky 1960-1980. Současně obsahuje propojovací tabulku všech těchto tří druhů map a seznam osad se specifikací usedlostí (podle katastrálních čísel z let 1836-1973), které jsou na příslušné části mapy zobrazeny.  Kliknutím na odkaz v tabulkách vyvoláte do prohlížeče příslušnou mapu.

          Taktéž obsahuje tabulky s odkazy na jednotlivé části map Státní mapy odvozené (SMO) a Topografických map (TOPO) S 1952 katastrů obcí Staré Hamry 1 a Ostravice 2, taktéž se seznamem obcí na jednotlivých dílčích mapách.

Překryvná mapa skic  obce Staré Hamry z roku 1836 

          Jsou to mapy skic stabilního katastr jednotlivých částí této obce v rozsahu katastru Staré Hamry 1, stažené z webu ČZUK a připojené na příslušné souřadnice v programu Google Earth.  Soubor je typu "kmz" je proto nezbytná instalace programu Google Earth. 

         Tyto mapy pak umožňují lokalizovat na dnešních mapách usedlosti a jiná místa z roku 1836, zejména to může být zajímavé pro usedlosti již zaniklé. Také umožňuje přímo zjistit souřadnice těchto lokalit.

Překryvná mapa obce Staré Hamry z map MEN 

         Jsou to mapy jednotlivých částí této obce v rozsahu katastru Staré Hamry 1, stažené z webu ČZUK a připojené na příslušné souřadnice v programu Google Earth. Soubor je typu "kmz" je proto nezbytná instalace programu Google Earth.

          Je to stejná mapa jako je uvedena v následujícím odkaze, ale prezentovaná jiným způsobem. Umožňuje lépe určit, kde se příslušná usedlost nachází na dnešních mapách vč. odečtení jejích souřadnic. Jak je uvedeno výše může to být zejména u usedlosti zaniklých, zejména zatopených přehradou Šance.

Mapa evidence nemovitostí (MEN) 

          Složená mapa z dílčích map evidence nemovitostí pro katastr Staré Hamry 1, doplněná o čísla popisná (katastrální k. č.) platná v letech 1805 - 1973 a nová popisná (č. p.) resp. čísla evidenční (č. e.), platná po roce 1973.