Luční knihy

          Zde jsou vloženy odkazy na opisy lučních knih resp. lučních registrů velkostatku Frýdek. Tyto luční knihy popisují zakoupení (tzv. "Kupy") poddanými pozemků pro louky a pastviny na pozemcích velkostatku resp. jejich přeprodej mezi poddanými. Zahrnuje zejména tyto obce panství: Frýdek, Lískovec, Morávka, Raškovice, Janovice, Vyšní Lhoty, Krásná, Nošovice, Malenovice, Pražmo, Vojkovice . Jako "kup" je zde chápáno převzetí pozemků dědicem dle závěti nebo bez ní. Většinou se jedná o zakoupení luk v dnešním katastru Starých Hamer 1 a 2 a Krásná a v horské oblasti obcí Malenovice a Morávka. Na zakoupení pozemku uvedeného v těchto lučních knihách se většinou odvolávají gruntovní knihy jednotlivých obcí. 

          Tyto luční knihy jsou velmi rozsáhlé, takže autor je z časových důvodů nemohl prozatím v úplnosti přepsat a zřejmě ani v budoucnosti je v plném rozsahu nepřepíše. Podrobněji plánuje opsat je "kupy" v katastru obce Staré Hamry. V každém případě umožní zájmcům alepoň jednoduše zjistit, kde na webu lze nalézt odkaz na jednotlivé folie a vlastníky pozemků.

          Odkazy na níže uvedené luční knihy budou průběžně aktualizovány.

Luční registra úzká - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 122, sign. G 572, časový rozsah 1665-1703, pro obce Frýdek, Krásná, Janovice, Morávka, Lískovec, Nová Ves, Raškovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Staré Hamry, Malenovice, Kaňovice, Pazderna, Bruzovice, Nošovice a Morávka.

          Nejstarší luční kniha, opis obsahuje jen odkazy na jednotlivé folie, jen v některých případech odkazy na jednotlivé "kupy" a jejich opis.

Kniha velkých luk - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 125, sign. G 573, časový rozsah 1614-1860, pro obce Frýdek, Lískovec, Morávka, Raškovice, Janovice, Vyšní Lhoty, Krásná, Nošovice, Malenovice, Pražmo, Vojkovice.

          Je to velmi rozáhlý dokument, obsahuje 990 popsaných folií a 1957 jejich skenů. Autor postupně opisuje úvodní části jednotlivých "kupů" s tím, že bude přibližně v týdeních intervalech tento odkaz aktualizovat. Předpokládá, že opis v tomto omezeném rozsahu dokončí v pol. r. 2017.

Luční registra malých louček I. -ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 123, sign. G 574, časový rozsah 1691-1864, pro obce Frýdek, Sedliště, Kaňovice, Nová Ves, Nový Dvůr, Pazderna, Janovice, Vojkovice, Dobrá, Nošovice, Morávka, Vyšní Lhoty, Raškovice, Malenovice, Krásné, Staré Hamry, Pražmo, Pržmo. 

          Rovněž rozsáhlý dokument, originál má 365 popsaných folií, počet skenů je 726. Opis prozatím obsahuje odkazy na jednotlivé folie a u některých "kupů" jsou opsány úvodní části textů. Autor předpokládá opis v omezeném rozsahu dokončit do konce r. 2017.

Luční registra malých louček II. - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510,  inv. č. 124, sign. G 575, časový rozsah 1710-1872, obce Vyšní Lhoty, Morávka, Malenovice, Lubno, Pržmo, Staré Hamry, Raškovice, Janovice.

          Opis obsahuje jen odkazy na jednotlivé folie, jen v některých případech odkazy na jednotlivé "kupy". 

Kniha luk pro panství Frýdek - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 121, sign. G 576, časový rozsah 1839-1869 , obce Frýdek, Malenovice, Pražmo, Janovice, Morávka, Nižní Lhoty, Krásná, Vyšní Lhoty, Nová Ves, Raškovice, Dobrá, Vojkovice, Lubno, Staré Hamry, Pazderná.

          Jedná se pouze o šablonu, která bude postupně doplňována.

Okolí hotelu Charbulák v Řečici, dnes zaniklý.
Okolí hotelu Charbulák v Řečici, dnes zaniklý.