Luční knihy

          Zde jsou vloženy odkazy na opisy lučních knih resp. lučních registrů velkostatku Frýdek. Tyto luční knihy popisují zakoupení (tzv. "Kupy") poddanými pozemků pro louky a pastviny na pozemcích velkostatku zejména jednotlivými poddanými. Zahrnují zejména tyto obce panství: Frýdek, Lískovec, Morávka, Raškovice, Janovice, Vyšní Lhoty, Krásná, Nošovice, Malenovice, Pražmo, Vojkovice a Staré Hamry. Jako "kup" je zde chápáno převzetí pozemků dědicem dle závěti nebo bez ní. Na zakoupení pozemku uvedeného v těchto lučních knihách se většinou odvolávají gruntovní knihy jednotlivých obcí. Tyto luční knihy jsou obzvláště  zajímavé pro horské obce jako jsou Krásná, Staré Hamry apod., poněvadž osvětlují počátky hospodářského využívání luka pastvin v jejich obvodech, kdy nejprve a louka používala pro pastvu tzv. valašského dobytka a pak teprve později, většinou v 2. pol. 18. stol. se na ní vybudovala usedlost. Tyto horské pastviny původně vlastnily rody z podhůří - hlavně z Nové Vsi, Malenovic atd.

          Tyto luční knihy jsou velmi rozsáhlé, takže autor je z časových důvodů nemohl prozatím v úplnosti přepsat a zřejmě ani v budoucnosti je v plném rozsahu nepřepíše. V každém případě umožní zájemcům alespoň jednoduše zjistit, kde na webu lze nalézt odkaz na jednotlivé folie a vlastníky pozemků.

          Odkazy na níže uvedené luční knihy budou průběžně aktualizovány.

Rejstřík lučních knih

          Je zpracovaný na základě dále uvedených lučních knih. Obsahuje seznam všech "kupů" s uvedením jména vlastníka, roku nabytí, lokality louky a odkazy na příslušný záznam v originálu knihy na související záznamy v ostatních lučních a gruntovních knihách. 

          Rejstřík je rozpracován, předpokládám, že bude dokončen do konce roku 218

Luční registra úzká 

          Zdroj ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 122, sign. G 572, časový rozsah 1665-1703, pro obce Frýdek, Krásná, Janovice, Morávka, Lískovec, Nová Ves, Raškovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Staré Hamry, Malenovice, Kaňovice, Pazderna, Bruzovice, Nošovice a Morávka.

          Nejstarší luční kniha, opis obsahuje jen odkazy na jednotlivé folie, jen v některých případech odkazy na jednotlivé "kupy" a jejich opis.

Kniha velkých luk

          Zdroj ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 125, sign. G 573, časový rozsah 1614-1860, pro obce Frýdek, Lískovec, Morávka, Raškovice, Janovice, Vyšní Lhoty, Krásná, Nošovice, Malenovice, Pražmo, Vojkovice.

          Je to velmi rozáhlý dokument, obsahuje 990 popsaných folií a 1957 jejich skenů. Autor postupně opisuje úvodní části jednotlivých "kupů" s tím, že bude přibližně v týdeních intervalech tento odkaz aktualizovat. Předpokládá, že opis v tomto omezeném rozsahu dokončí v pol. r. 2017.

Luční registra malých louček I. 

          Zdroj ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 123, sign. G 574, časový rozsah 1691-1864, pro obce Frýdek, Sedliště, Kaňovice, Nová Ves, Nový Dvůr, Pazderna, Janovice, Vojkovice, Dobrá, Nošovice, Morávka, Vyšní Lhoty, Raškovice, Malenovice, Krásné, Staré Hamry, Pražmo, Pržmo. 

          Rovněž rozsáhlý dokument, originál má 365 popsaných folií, počet skenů je 726. Opis prozatím obsahuje odkazy na jednotlivé folie a u některých "kupů" jsou opsány úvodní části textů. Autor předpokládá opis v omezeném rozsahu dokončit do konce r. 2017.

Luční registra malých louček II. 

          Zdroj ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510,  inv. č. 124, sign. G 575, časový rozsah 1710-1872, obce Vyšní Lhoty, Morávka, Malenovice, Lubno, Pržmo, Staré Hamry, Raškovice, Janovice.

          Opis obsahuje jen odkazy na jednotlivé folie, jen v některých případech odkazy na jednotlivé "kupy". 

Kniha luk pro panství Frýdek

          Zdroj ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 121, sign. G 576, časový rozsah 1839-1869 , obce Frýdek, Malenovice, Pražmo, Janovice, Morávka, Nižní Lhoty, Krásná, Vyšní Lhoty, Nová Ves, Raškovice, Dobrá, Vojkovice, Lubno, Staré Hamry, Pazderná.

          Jedná se pouze o šablonu, která bude postupně doplňována.

Okolí hotelu Charbulák v Řečici, dnes zaniklý.
Okolí hotelu Charbulák v Řečici, dnes zaniklý.