Rodokmeny

          Tato stránka bude obsahovat stručné rodokmeny některých významných rodů občanů Starých Hamer. 

         Jak je již psáno na stránce o historii obce Staré Hamry, jsou všechny rody vlastně přistěhovalci a to z velké většiny ze sousedních obcí frýdeckého panství, zejména Nové Vsi a Malenovic, většina z těchto rodů je již uváděna v urbářích, gruntovnicích a lučních knihách v 17. stol. 

          Rodokmeny budou zveřejňovány postupně, když budou alespoň částečně schopné publikace.

Rod Boháčů

          V r. 1636 je uváděna jako zahradnice (tj. majtelka chalupy a menší výměry polností) Anna Boháčka na Morávce a Ondra Boháč na Nové Vsi. V roce 1664 je Mika Boháč chalupníkem na Vyšních Lhotách, Martin Boháč zahradníkem na Morávce, Jakub Boháč je volným sedlákem (tedy bez robot)  a Martin Boháč zahradníkem, oba ve Skalici, Jura Boháč zahradníkem na Nové Vsi. 

          Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v počátcích.

Rod Dudů

Jura Duda vlastnil v roce 1664 jednu z prvních usedlostí na Starých Hamrech a byl zřejmě i prvním fojtem obce. Vlastnil louky na Hamrovicích, Jamníku aj. Jeho členové po celou dobu patřili mezi nejvýznamnější a nejbohatší obyvatele obce.

V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen.

Rod Dužích

          Bohatý rod, je uváděn v 17. stol. na Starých Hamrech, kde vlatnili louky Na Luhu, Peklovisku aj., na počátku 19. stol. pak i v Dobré.

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen. 

Rod Charbuláků (dříve Charbulů)

          První známý člen rodu Matouš Charbula je již uváděn v r. 1522 ve Frenštátě v listině ke sporu o hranice markrabství moravského a knížectví těšínského. V r. 1610 zakoupil Jan Charbula pozemky v Nové Vsi, kde byl později asi jeho syn Adam jejím fojtem. Přibližně ve stejné době jsou Charbulové uvádění ve Frýdlantě nad Ostravicí a v Ostravici, jen o něco později na Starých Hamrech, Pstruží aj. Ondra je uváděn v roce 1664 jako majitel chalupnického gruntu a Mika Charbula louky na Starých Hamrech. 

          Autor opisu má rozpracován rodokmen tohoto rodu a případným zájemcům jej může zaslat.

Rod Chlopčíků

          V roce 1636 je Martin Chlopčík vlastníkem zahradnické usedlosti v Malenovicích a louky na Poledňanech. V roce 1664 je uváděn Ondra Chlopčík jako majitel zahradnické usedlosti v Malenovicích a zároveň luk na Gruni a Okrouhlici, Macek Chlopčík jako majitel louky na Kyčeře.

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen.

Rod Chovanců

          V urbářích frýdeckého panství ze 17. století se toto příjmení nevyskytuje. V letech 1723, 1725 se dle Karolínského katastru vyskytuje toto příjmení ve Starém Městě a v sousedních Panských Nových Dvorech, kde Jan Chovanec je fojtem obce. Dle Josefského katastru z roku 1785 patřilo příjmení "Chovanec" mezi nejrozšířenější příjmení na frýdeckém panství, vyskytovalo se v 17! obcích tohoto panství, nejvíce v Dobré a ve Starém Městě.

           Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v úplných počátcích. 

Rod Kaňáků

          V roce 1636 je uváděn Kaňák jako vlastník louky na Prašivé. V roce 1664 pak je Ondra Kanika chalupníkem na Morávce. V roce 1719 zakoupil Václav Kaniok velmi bohaté fojtství v Bašce. Franc Kaňok zase zakoupil v roce 1800 fojtství v Raškovicích. Matyáš Kaniok odkoupil dne 17. 1. 1783 usedlost na Starých Hamrech - Školenách, kde dosud jeho potomci žijí. V roce 1785 bylo dle Josefského katastr příjmení "Kaňák" (původně Kaniak, někdy Kaniok) nejrozšířenějším příjmením v celém frýdeckém panství, vyskytovalo se v 9 obcích tohoto panství, nejvíce na Morávce a v Bašce..  

          Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v počátcích.  

Rod Kokšů

          V roce 1636 je uváděn Jura Kokeš jako zahradník v Pržně, v roce 1664 pak Ondra a Jan Kokeš jsou vlastníky zahradnických gruntů v Malenovicích a Jura Kokeš je taktéž zahradníkem v Pržně. Rod Kokšů je uváděn v roce 1675 v Malenovicích, později v Nové Vsi, Starých Hamrech, Lubném aj., kdy vlastnili louky na Smrčině, Řehucím aj.

           Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v počátcích. 

Rod Kozlů

          Rod Kozlů je uváděn v roce 1636 jako chalupník v Janovicích, zahradník v Bašce, v roce 1664 jako chalupník na Morávce, Matuš Kozel jako majitel chalupnické gruntu na Krásné, Michal Kozel je chalupníkem na Bašce, Jakub Kozel je sedlákem na Starém Městě, v roce 1719 v Malenovicích a Krásné, kdy vlastnili louky na Vlaským a také ve stejné době na Morávce, kdy vlastnili louky na Lipovém.

           Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v počátcích.

Rod Krasulů

          V roce 1664 jsou Tomek a Jan Krasula chalupníky na Krásné, Tomek navíc i fojtem, oba pak byli majiteli luk na Mohelnici, Borovém, Gruni aj. Ke konci v 17. je to rozšířený a bohatý rod v Nošovicích, Morávce a Krásné, který vlastnil rozsáhlé louky na Slavíči, Lipové Kyčeře, Roztokách, Mohelnici, Gruni (louku Krasulku) atd.

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen.

Rud Kuhejdů

          Rod Kuhejdů je uváděn koncem 18. stol. na Krásné. V roce 1756 si vzal Jakub Kuhejda, původem z hukvaldského panství za manželu dceru Marii dceru Jakuba Kuhejdy, fojta Starých Hamer a tím přešlo fojtství na jeho rod, který tuto funkci vykonával až do jejího zrušení. Tato usedlost s tehdejším číslem popisným 1 patřila mezi nejbohatší usedlosti obce.

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen. 

Rod Milatů

         Velmi rozšířený rod, v roce 1636 je veden Matěj Milata jako sedlák v Dobré, Adam Milata jako zahradník na Morávce, Pavel Milata je pak zahradníkem v Nové Vsi. V roce 1664 je Mikoláš Milata chalupníkem na Vyšních Lhotách, Řehoř Milata majitelem zahradnického gruntu a fojtem v Nové Vsi. V roce 1785 dle Josefského katastru patřilo toto příjmení mezi nejrozšířenější příjmení na frýdeckém panství, vyskytovalo se však hlavně v Nové Vsi, kde byli Milatové několikrát i fojty obce. Mimo usedlosti v uvedených obcích vlastnili louky na Starých Hamrech - Na Luhu, Podgruni, Draplavém, Jamníku, Porubaném, Mizerově, Pavlonce, Gruni - Kyčerkách atd.

          Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v počátcích. 

Rod Popelářů

          V roce 1664 je uváděn Jakub Popelář jako majitel luk na Starých Hamrech - Podgruň a Okrouhlici.

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen. 

Rod Švrčinů

          V roce 1636 je Matěj Švrčina sedlákem v Raškovicích a zároveň horských luk při Mohelnici. V roce 1664 pak je tamtéž sedlákem Jakub Švrčina a Jan Švrčina je majitelem chalupnického gruntu a luk na Starých Hamrech.

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen. 

Rod Vančurů

          V roce 1664 je uváděn Jan Vančura jako vlastník chalupnického gruntu na Starých Hamrech a vlastník louky na Mazáku.

          Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v počátcích. 

Rod Večeřů

            V roce 1664 jsou Václav a Mika Večeřa vlastníky zahradnických gruntů v Nošovicích, Jan Večeřa je pak také zahradníkem v Nové Vsi. Vlastnili také louky na Muroňce, Gruni (Kyčeře) aj.. Na Staré Hamry - Gruň přišli z Nové Vsi, když nejprve Večeřa si zde na pasece Kyčerky zakoupil od vrchnosti pozemek na založení tzv. valašské louky.

          Zpracování podrobnějšího rodokmenu je k červnu roku 2017 v počátcích. 

Rod Veličků

          V roce 1664 je uváděn Jura Velička jako vlastník zahradnického gruntu v Malenovicích, Jakub Velička jako majitel mlýna ve Starých Hamrech,            

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen. 

Rod Zápalků

          V roce 1664 je Ondra Zápalka majitelem zahradnické usedlosti na Nové Vsi a má v pronájmu potok Jamník. Koncem 17. stol. jsou uváděni na Starých Hmrech, Nové Vsi, později Malenovicích, kdy vlastnili louky na Jamníku, Řečicích, Řehucí aj.

          V dohledné době neplánuji zpracovat podrobnější rodokmen.