Zdroje informaci

          Níže jsou uvedené odkazy na dokumenty k historii Starých Hamer resp. i  frýdeckého panstv. U většiny dokumentů jsou odkazy na webovské stránky z nichž lze příslušný soubor načíst.

Zdroje informací

          následující odkaz je na soubor autora stránek , který obsahuje "Zdroje dat veřejné. pdf" se seznamem dostupných zdrojů k historickému bádáni v oblastí rodokmenů, historie obcí v okruhu zájmu autora apod.

Dějiny Starých Hamer 

          jediným dostupným dokumentem, který se podrobněji zabývá historií obce Staré Hamry je diplomová práce Mgr. Kateřiny Pekové na téma "Dějiny Starých Hamer do roku 1848", kterou autor těchto stránek přepsal do počítačové podoby a zde ji zveřejňuje. Dokument je mimo vlastní popis historie cenný rozsáhlými odkazy na související literaturu.

Výpisy z dokumentů

          obsahují zajímavé výpisky z různých publikací ve kterých jsou zajímavé zmínky o Starých Hamrech nebo okolních obcí.

Zpravodaje Starých Hamer

         výpisky ze Starohamerského Zpravodaje - obsahují zajímavé údaje z novodobé historie obce, mimo jiné velmi zajímavý seriál článků k historii jednotlivých osad obce.

Turistická útulna na Bílém Kříži, vyhořela v r. 1927.
Turistická útulna na Bílém Kříži, vyhořela v r. 1927.