Zdroje informaci

          Níže jsou uvedené odkazy na dokumenty k historii Starých Hamer resp. i  frýdeckého panstv. U většiny dokumentů jsou odkazy na webovské stránky z nichž lze příslušný soubor načíst.

Zdroje informací - následující odkaz je na soubor autora stránek , který obsahuje "Zdroje informací. pdf" se seznamem dostupných zdrojů k historickému bádáni v oblastí rodokmenů, historie obcí v okruhu zájmu autora apod.

Dějiny Starých Hamer  - jediným dostupným dokumentem, který se podrobněji zabývá historií obce Staré Hamry je diplomová práce Mgr. Kateřiny Pekové na téma "Dějiny Starých Hamer do roku 1848", kterou autor těchto stránek přepsal do počítačové podoby a zde ji zveřejňuje. Dokument je mimo vlastní popis historie cenný rozsáhlými odkazy na související literaturu.

Fojti na frýdeckém panství - dokument obsahuje stručné informace o vzniku jednotlivých obcí frýdeckého panství a jejích fojtech (dnes starostech). Byl sestaven autorem webu na základě spojení seriálu článků z časopisu Těšínsko od Kročka Miroslava na téma "Fojti na Frýdeckém panství".

Výpisy z dokumentů - obsahují zajímavé výpisky z různých publikací ve kterých jsou zajímavé zmínky o Starých Hamrech nebo okolních obcí.

Zpravodaje Starých Hamer - výpisky ze Starohamerského Zpravodaje - obsahují zajímavé údaje z novodobé historie obce, mimo jiné velmí zajímavý seriál článků k historii jednotlivých osad obce.

Turistická útulna na Bílém Kříži, vyhořela v r. 1927.
Turistická útulna na Bílém Kříži, vyhořela v r. 1927.