Urbáře frýdeckého panství

          Následující odkazy směřují na soubory s opisy jednotlivých urbářů frýdeckého panství, opsaných autorem tohoto webu. Urbáře obsahují seznamy všech vlastníků a majitelů pozemků jednotlivých obcí tvořících frýdecké panství v příslušné době s uvedením velikostí a lokality pozemků a poddanských povinností.

Urbář panství Frýdecko místeckého z r. 1580

          Originál je uložen na webu ZAO, NAD 1434, inv. č. 2255, sign. E2c 11/2. Byl též vydán jako publikace autorů Sobotíka Bohumila a Grobelného Andělína "Urbář panství frýdecko-místeckého, z r. 1580", vydal Slezský studijní ústav, Opava 1953. Autoři jej doplnili o úvod k vývoji frýdeckého panství.


Urbář frýdeckého panství 1636

          Originál je uložen na webu ZAO, NAD 510, inv. č. 2 • sign. A-170. Autor těchto stránek jej doplnil obsahem, přílohami a rejstříkem. V příloze je uveden abecední seznam majitelů luk na panství a přehled o jednotlivých obcích. Urbář ještě neobsahuje obce Stré Hamry a Krásná, které byly založeny později. 


Urbář frýdeckého panství 1664.

          Originál je uložen na webu ZAO, NAD 510, inv. č. 4 • sign. A-171 . Autor těchto stránek jej doplnil obsahem, přílohami a rejstříkem. V příloze je uveden abecední seznam lokalit na panství, citovaných v urbáři s GPS souřadnicemi, přehledem o jednotlivých obcích, abecedním seznamem obyvatel, mapkou panství, slovníčkem atd. U opisu nebyla ještě provedena závěrečná korektura. 

Urbariální komise Slezská v Opavě, 1770.

          Originál je uložen na webu ZAO, NAD 15, sign. 16 -18 - Status minor Frýdek. Součásti opisu tohoto dokumentu jsou obce Staré Město, Baška, Nová Ves, Vojkovice, Malenovice, Raškovice. Lubno, Staré Hamry a Morávka , tabulky obsahují poddanské povinnosti jednotlivých majitelů usedlostí. 

Původní centrum Starých Hamer, pohled od jihu.
Původní centrum Starých Hamer, pohled od jihu.