Seznamy obyvatel a staveb na Starých Hamrech

          Na této stránce jsou odkazy na seznamy obyvatel, staveb, apod. Frýdeckého panství a zejména však Starých Hamer z různého období a zaměření, a to většinou v podobě tabulek. Obvykle jsou to opisy dokumentů z archivů ZAO, z nichž jen některé jsou přístupné na webu ZAO. 

Seznam duší farností Staré Hamry od roku 1828

          Dokument je přístupný v archivu SOkA FM, fond Farní úřad Staré Hamry, NAD 1303, inv.č. 13, r. 1823 - popis duší farnosti SH od r 1823.

          Jedná se o úplný opis dokumentu v podobě tabulky, zde zveřejněný ve formátu "pdf". Obsahuje seznam obyvatel Starých Hamer počínaje cca rokem 1828 a konče polovinou 19.stol. Je členěn dle čísel popisných (platných v letech 1805 - 1973) jednotlivých usedlostí, v rozsasu č. p. 1 - 220, kde u každé je uveden výčet jejich obyvatel s uvedením povolání, datumu narození a náboženského vyznání. 

Seznam popisných čísel farnosti Staré Hamry od r. 1918

          Dokument je přístupný v archivu SOkA FM, fond Farní úřad Staré Hamry, NAD 1303, inv.č. 19 - seznam popisných čísel SH od r. 1918.

          Rovněž úplný opis dokumentu v podobě tabulky zveřejněné ve formátu "pdf". Obsahuje seznam obyvatel Starých Hamer za období asi 20. a 30. let 20. stol. Je též členěn dle jednotlivých popisných čísel usedlostí platných v období let 1805 - 1973, v rozsahu č. p. 1 - 412. Obsahuje podrobější údaje než předchozí tabulka, jako datumy oddání a úmrtí, výměře polí a změnách majetkových poměrů. Poněvadž formát "pdf" neumožňuje, na rozdíl od excelovských tabulek, zobrazit lomentáře, nejsou v tabulce přístupné některé zajímavé údaje.

Sčítání lidu z r.  1921 pro obec Staré Hamry 

          Dokument je přístupný v archivu SOkA Frýdek-Místek, fond OÚ Frýdek, NAD 666, inv. č. 1006 - Sčítací operáty z roku 1921, přístupné na Webu https://www.familysearch.org  nebo v digitálním archivu ZAO https://digi.archives.cz/da/.

          Částečný opis dokumentu v podobě tabulky, zde dostupné ve formátu "pdf". Obsahuje seznam obyvatel ke dni 16. 2. 1921 a to podle čísel popisných platných v období let 1805-1973, v rozsahu č. p. 2 - 449, s uvedení jména, datumu a míst narození, domovské obce, gramotnosti, náboženského vyznání, původního a aktuálního povolání apod. Data pro část obce Hamrovice, patřící dnes k obci Ostravice nejsou prozatím opsána.

Seznam obyvatel Starých Hamer v letech 1928-1945

          Dokument je přístupný v archivu SOkA Frýdek-Místek,fond Archiv obce Staré Hamry, NAD: 513, inv. č. 7 - seznam obyvatel 1928 - 1945, originál je dostupný na webu ZAO.

          Úplný opis dokumentu ve formě tabulky uložené ve formátu "pdf". Obsahuje seznam obyvatel obce v uvedeném časovém rozsahu, členěný dle popisných čísel platných v letech 1805-1973 a to usedlostí s popisnými čísly 400 -566. Kromě jména jsou zde údaje o datumu narození, zaměstnání, domovské příslušnosti atp.

Přehled pozemků na Starých Hamrech Gruni k 27.5.1930.

         Dokument je přístupný v archivu SOkA Frýdek-Místek, fond Archiv obce Staré Hamry, NAD: 513, inv. č. 024 - přehled používání pozemků k 27. 5. 1930.

        Úplný opis tabulky s přehledm používání pozemků části obce Staré Hamry - Gruň k uvedenému datu. Tabulka obsahuje přehled výměr jednotlivých druhů pozemků a pěstovaných plodin na nich dle čísel popisných platných v letech 1805-1973 a jejich vlastníků. Přehled je v archivu dostupný pouze pro uvedenou část obce.

Zaznamenávání trvalého pobytu 1945-1959.

          Dokument je přístupný v archivu SOkA Frýdek-Místek, fond Místní národní výbor Staré Hamry, NAD 514, inv. č. 11 - Zaznamenávání trvalého pobytu, časový rozsah v originále neuvedený, předpokládaný 1945 - 1959.

          Částečný opis, dokončení předpokládám do konce roku 2018.

Přečíslování obytných budov v obci Staré Hamry ke dni 28. 2. 1973. 

          Zdrojem je dokument získaný od bývalého pracovníka MNV Staré Hamry.

          Úplný opis dokumentu ve formě tabulky ve formátu "pdf", Je to v podstatě převodní tabulka mezi čísly popisnými obytných budov platných v letech 1805 - 1973 a čísly popisnými platnými po 28. 2. 1973, doplněná názvem místní lokality a GPS souřadnicemi příslušných budov.

Přečíslování chat v obci Staré Hamry ke dni 23. 3. 1973.

          Zdrojem je dokument získaný od bývalého pracovníka MNV Staré Hamry.

          Úplný opis dokumentu ve formě tabulky ve formátu "pdf", Je to v podstatě převodní tabulka mezi čísly popisnými obytných budov platných v letech 1805 - 1973 a čísly evidenčními dočasných staveb (chat apod.)  platnými po 23. 3. 1973, doplněná názvem místní lokality a GPS souřadnicemi příslušných budov.

Pargáč č.p. 17 - tzv. Wagnerova vila
Pargáč č.p. 17 - tzv. Wagnerova vila