Gruntovní knihy Starých Hamer

          V této části jsou odkazy na opisy všech pěti pozemkových knih (gruntovních knih zkr. gruntovnic) obce Staré Hamry. Prozatím je dokončen opis nejstarší gruntovní knihy Starých Hamer, na ostatních pracuji. Gruntovnice ukazují posloupnost vlastníků jednotlivých gruntů a jejich majetkových poměrů v období od založení obce až do pol. 19. stol., kdy vedení pozemkových knih převzal stát.

          Všechny opisy jsou, nebo budou oproti originálu doplněny o obsah, rejstříky a přílohy se seznamem usedlostí, slovníčkem apod.

Rejstřík gruntovních knih

          Na uvedeném odkazu je dostupný rejstřík gruntovních knih Starých Hamer a jiných blízkých obcí. Autor prozatím neplánuje provést rejstřík gruntovních knih všech obcí. Rejstřík je setříděn dvěma níže uvedenými způsoby.  Prozatím i pro Staré Hamry je ve stavu rozpracování a může proto sloužit jen pro orientaci

Setřídění dle příjmení, let, čísel popisných platných cca v letech 1805 - 1973

Setřídění dle čísel popisných platných cca v letech 1805 - 1973, let a příjmení

1. gruntovní kniha - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 200, sign. G591, časový rozsah 1639-1740.

          Zachycuje stav obce v době jejího založení - její první osadníky a jen usedlosti v dolní části obce od Mazáku po Novou Ves. Jedná se o úplný opis s tím, že se autoru opisu některá slova nepodařilo prozatím přečíst. 

2. gruntovní kniha - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 201 , sign. G592, časový rozsah 1740-1861. 

          Zahrnuje jen usedlosti v dolní části obce od Hamrovic po Mazák, dnes část obce Ostravice. Je to pouze částečný opis, doplnění bude provedeno za několik let.

3. gruntovní kniha - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 203, sign. G593, časový rozsah  1752-1861. 

         Zachycuje usedlosti v horní části obce počínaje Řečicí nahoru. Je to pouze částečný opis, doplnění bude provedeno snad o konce r. 2018.

4. gruntovní kniha - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 202, sign. G594, časový rozsah 1765-1861. 

          Je to pouze částečný opis, doplnění bude provedeno snad o konce r. 2018. Prozatím se na něm pracuje, zveřejněn bude v dohledné době.

5. gruntovní kniha - ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 204, sign. G595, časový rozsah 1757-1807. 

          Zachycuje usedlosti v horní části obce počínaje Řečicí nahoru. Je to pouze částečný opis, doplnění bude provedeno snad do konce r. 2018. Zveřejněn zde bude v dohledné době.

Původní centrum Starých Hamer.
Původní centrum Starých Hamer.