Kroniky Starých Hamer

          Následující odkazy směřují na pdf soubory s opisy jednotlivých dílů kroniky Starých Hamer provedených autorem těchto stránek.

          Odkazy na originály jsou dostupné v části Zdroje informací na tomto webu. 

Kronika Starých Hamer 1 - Kronika obec Staré Hamry Díl I., r. (1858) 1924-1939

          Originál je uložen na webu ZAO, fond archív obce Staré Hamry, NAD 513, inv. č. 20, kronikář Brumovský Karel. V úvodní části obsahuje kronika nástin nejstarší historie Starých Hamer. Pak následují ve stručnosti popisy let 1858-1923, po té pak vlastní kronika. Originál kroniky je neúplný, končí nedokončeným rokem 1935, léta 1936-1939 schází. Opis je úplný, autor jej doplnil o obsah, seznam literatury, jmenný rejstřík a poznámky pod čarou.

Kronika Starých Hamer 2 - Obecní kronika Staré Hamry (Pamětní zápisy vládního komisaře) • 1939-1942

          Originál je uložen na webu ZAO, fond archív obce Staré Hamry, NAD 513, inv. č. 21, kronikář neznámý. Originál je dvoujazyčný, německo-český, neúplný, končí nedokončeným rokem 1942. Opis je v rozsahu originálu úplný, autor jej doplnil o obsah, seznam literatury, jmenný rejstřík a poznámky pod čarou.  

Kronika Starých Hamer 3 - Kronika obec Staré Hamry Díl II., r. (1939)1946 - 1961

          Originál je uložen na webu ZAO, fond Místní národní výbor Staré Hamry, NAD 514, inv. č. 53, kronikáři Josef Wurm a a Stanislav Kozák. Opis je úplný, autor jej doplnil o obsah, seznam literatury, jmenný rejstřík a poznámky pod čarou.

Kronika Starých Hamer 4 - Kronika obce Starých Hamer Díl III., r. 1962 - 1981

          Originál je uložen na webu ZAO, fond Místní národní výbor Staré Hamry, NAD 514, inv. č. 54, kronikáři Stanislav Kozák a Vlasta Faltýnková. Kronikář v úvodu doplnil tuto pamětní knihu o stručnou historii obce Staré Hamry. Opis je úplný, autor jej doplnil o obsah, seznam literatury, jmenný rejstřík a poznámky pod čarou. . 

Hotel Charbulák na Gruni v r. 1908
Hotel Charbulák na Gruni v r. 1908