Kroniky Starých Hamer

          Náseldující odkazy směřují na pdf soubory s opisy jednotlivých dílů kroniky Starých Hamer provedených autorem těchto stránek.

          Odkazy na originály jsou dostupné v části Zdroje informací na tomto webu. Prozatím není opsán dokument "Pamětní záznamy vládního komisaře" r. 1939-1942.

I. díl - Brumovský Karel: Pamětní kniha obce Starých Hamer, r. (1858) 1924-1939

          Originál je uložen na webu ZAO, fond archív obce Staré Hamry, NAD 513, inv. č. 20. Opis je úplný, autor však ještě nedoplnil rejstřík.

II. díl. Josef Wurm, Kozák: Pamětní kniha obce Staré Hamry, r. (1939)1946 - 1961

          Originál je uložen na webu ZAO, fond Místní národní výbor Staré Hamry, NAD 514, inv. č. 53. Opis je úplný, autor jej doplnil o rejstříky a poznámky pod čarou.

III. díl. Kozák: Pamětní kniha obce Staré Hamry, r. 1962 - 1981

          Originál je uložen na webu ZAO, fond Místní národní výbor Staré Hamry, NAD 514, inv. č. 54. Kronikář doplnil tuto pamětní knihu o stručnou historii obce Staré Hamry. Opis je úplný, autor jej  doplnil o rejstříky a poznámky pod čarou. 

Hotel Charbulák na Gruni v r. 1908
Hotel Charbulák na Gruni v r. 1908