Gruntovní knihy ostatní

          Na této stránce jsou zveřejněny opisy pozemkových - gruntovních knih (jinak gruntovnic)  obcí frýdeckého panství z nichž někteří obyvatelé se přišli usadit na Starých Hamrech. Především jsou to gruntovnice Nové Vsi, Malenovic, Bašky aj. Zejména je zajímavá nejstarší gruntovnice Nové Vsi, poněvadž začíná rokem 1608, kdy ještě zdaleka nebyly vedeny matriky.

          Všechny pozemkové knihy jsou dostupné na stránkách digitálního archivu Zemského archivu v Opavě (ZAO), odkazy na ně najdete v přiložených souborech, zejména pak v dokumentech na stránce "Zdroje informací".

         Hlavním důvodem opisu gruntovnic těchto obcí je to, že zahrnují mnohdy "kupy" pasek a louk na dnešním katastru obce Staré Hamry, je to zřejmé i s titulů jednotlivých usedlostí v gruntovnicích Starých Hamer, kde jsou odkazy na čísla popisné obcí Nová Ves, Malenovice a další.

         Z časových důvodů jsou gruntovnice jen částečně opsané, hlavně jsou uvedeny nadpisy jednotlivých usedlostí a "kupů" se jmény nových vlastníků s odkazy na příslušné stránky originálu a většinou text prvních "kupů", ze kterých lze vyčíst, kde se příslušný pozemek nacházel. Případní zájemci zde mohou vyhledat, kde se jejich předkové zakoupili louky. Dokončení úplných opisů nelze v blízké době očekávat .

Rejstřík gruntovních knih Nové Vsi

          Obsahuje rejstřík ze dvou dále uvedených gruntovních knih Nové Vsi. Je v počátcích zpracování a bude zřejmě dokončen v průběhu roku 2019. Prozatím není setříděn, je v původním pořadí folií.

1. gruntovnice Nové Vsi sign. G 689.

          Částečný opis originálu 1. pozemkové knihy (jinak gruntovní knihy či gruntovnice) obce Nová Ves z fondu Velkostatek Frýdek, NAD 510, značka Vs Frýdek, inv. č. 178, pořad. č. 14808, signatura G 689, časový rozsah 1608 - 1739. Originál má 491 folií z toho popsaných 347, počet skenů je 658.

2. gruntovnice Nové Vsi sign. G 690.

          Částečný opis originálu 2. pozemkové knihy (jinak gruntovní knihy či gruntovnice) obce Nové Vsi z fondu Velkostatek Frýdek, NAD 510, značka Vs Frýdek, inv. č. 179, pořad. č. 14809, signatura G 690, časový rozsah (1712) 1740-1880. Originál má 841 folií z toho popsaných 336, počet skenů 674.

Rejstřík gruntovních knih Bašky

          Obsahuje rejstřík ze dvou dále uvedených gruntovních knih Bašky. Je v počátcích zpracování a bude zřejmě dokončen v průběhu roku 2019. Prozatím není setříděn, je v původním pořadí folií.

1. gruntovnice Bašky G 495.

          Částečný opis originálu 1. pozemkové knihy (jinak gruntovní knihy či gruntovnice) obce Nové Vsi z fondu Velkostatek Frýdek, NAD 510, značka Vs Frýdek. inv. č. 141, pořad. č. 14770, signatura G 495, časový rozsah 1605 - 1739 . Originál má 450 folií.

          Originál gruntovnice není z důvodu poškození vazby prozatím digitalizován.

2. gruntovnice Bašky G 496.

          Částečný opis originálu 2. pozemkové knihy (jinak gruntovní knihy či gruntovnice) obce Nové Vsi z fondu Velkostatek Frýdek, NAD 510, značka Vs Frýdekinv. č. 140, pořad. č. 14769, signatura G 496, časový rozsah 1737 - 1862 . Originál má 619 folií z toho popsaných 402, počet skenů 806 .           

Rejstřík gruntovních knih Malenovic

          Obsahuje rejstřík ze dvou dále uvedených gruntovních knih Malenovic Je v počátcích zpracování a bude zřejmě dokončen v průběhu roku 2019. Prozatím není setříděn, je v původním pořadí folií.

1. gruntovnice Malenovic G 624.

          Částečný opis originálu 1. pozemkové knihy (jinak gruntovní knihy či gruntovnice) obce Malenovice z fondu Velkostatek Frýdek, NAD 510, značka Vs Frýdek, inv. č. 169, pořad. č. 14799, signatura G 624, časový rozsah (1713) 1740-1861. Originál má 421 folií z toho popsaných 300, počet skenů 612. 

2. gruntovnice Malenovic G 625.

Částečný opis originálu 2. pozemkové knihy (jinak gruntovní knihy či gruntovnice) obce Malenovice z fondu Velkostatek Frýdek, NAD 510, značka Vs Frýdek, inv. č. 168, pořad. č. 14798, signatura G 625, časový rozsah 1753-1858. Originál má 407 folií z toho popsaných 92, počet skenů 188  .

Řečice škola, dnes zaniklá.
Řečice škola, dnes zaniklá.