Mapy

Na této stránce jsou odkazy  na soubory typu ".kml" seznamu míst na Frýdeckém panství, které jsou citovány v gruntovních a lučních knihách, případně jiných dokumentů z tohoto webu. Pro jejich zobrazení je nutno je nejlpe příslušný soubor "otevřít" v aplikaci Google Earth.

Místa z opisu urbáře fýdeckého panství z roku 1664. 

          Označení míst je uvedeno v kapitole "Přehled lokalit v urbáři".  Odkazy jsou prozatím provedeny jen pro kapitolu "Hory" urbáře.

Mapa evidence nemovitostí (MEN) - Archivní mapy, ČUZK, klad MEN Morova a Slezsko pro léta 1960 -1980, web http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html.

          Složená mapa z dílčích map evidence nemovitostí pro katastr Staré Hamry 1, doplněná o čísla popisná (katastrální k. č.) platná v letech 1805 - 1973 a nová popisná (č. p.) resp. čísla evidenční (č. e-), platná po roce 1973. Prvý odkaz je na textový soubor obsahující popis mapy a druhý odkaz na vlastní složenou mapu ve formátu "jpg".