Katastry

          Katastry jsou jednorázová šetření pozemkové držby za účelem stanovení daní, pořádané na základě rozhodnutí státních orgánů (panovníka). Historie tvorby katastrů je v každé zemi koruny české odlišná. Pro Slezsko jsou to Karolínský katastr z r. 1725, Josefský katastr z r. 1785,  Matrika výnosů pozemků z r. 1812 a Stabilní katastr z r. 1836. Autor těchto stránek prozatím zčásti opsal Karolínský a Josefský katastr, ostatní snad později.

Karolínský katastr 1725 NAD 1191

          Originál katastr je uložen v Zemském archivu Opava ve stejnomeném fondu, NAD 1191, Frýdecké panství - Status minor Frýdek je včásti ze sign. 16-18, inv. č. 1060 - 1075. Autor prozatím opsal jen část týkající se obce Staré Hamry.

         Dokument je přepsán do podoby tabulky, kde je uvedeno vlastník, katastrální/popisní číslo usedlosti platné v letech 1770-1805, druh vlastnictví a poddanské povinosti.


Josefský katastr 1785 NAD 11.

          Originál katastr je uložen v Zemském archivu Opava ve stejnomeném fondu, NAD 11. Autor prozatím opsal jen část týkající se obce Staré Hamry.

          Katastr poskytuje rozsáhlé informace o jednotlivých usedlostech v obci, usedlosti již mají svá popisná čísla, která platila v letech 1770-1805.